Profiel

Stichting Beheer Derdengelden
Advocatenkantoor RHJ Koopmans:
KvK Midden-Nederland: 30202276 NL27 ABNA 0572 6235 69.
BIC ABNANL2A.

Advocatenkantoor RHJ Koopmans BV
Hullenbergweg 280
Gebouw Vogelstruys
1101 BV Amsterdam

KvK Midden-Nederland: 30201622
BTW/VAT: NL8142.61.693.B01

tel: +31 (020) 8546328
fax: +31 (0)84 7453078

info@koopmanslaw.nl

mr. RHJ Koopmans heeft meer dan 35 jaar bancaire en juridische ervaring. Hij is in diverse functies werkzaam geweest bij ABN AMRO Bank NV en het advocatenkantoor Clifford Chance LLP. Thans is hij ook verbonden aan de Rabo organisatie.

Hij is lid van de Amsterdamse balie en van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Internationaal Recht. Mr R.H.J. Koopmans is als advocaat ingeschreven in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 294, 2596 XM Den Haag, telefoon 070-3353535, info@advocatenorde.nl

Het kantoor is gevestigd in het Atlasgebouw aan de Hoogoorddreef 9 in Amsterdam (gebouw Afrika) bij de Amsterdam ArenA. Bezoek aldaar slechts na voorafgaande aanmelding. U wordt dan desgewenst een routebeschrijving toegestuurd.  Afspraken kunnen uiteraard ook elders gemaakt worden, indien u dat beter uitkomt.

Advocatenkantoor RHJ Koopmans werkt samen met De Loos en Schrijver advocaten in Wassenaar.

Advocatenkantoor RHJ Koopmans BV is statutair gevestigd te Groenekan. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30201622. Op overeenkomsten met Advocatenkantoor RHJ Koopmans BV is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Advocatenkantoor RHJ Koopmans is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, maar is in voorkomende gevallen bereid zich bij akte van compromis daaraan te onderwerpen.  Informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op https://loket.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=commissie&code=adv

Klachten dienen in eerste instantie bij mr R.H.J. Koopmans te worden ingediend. Klachten kunnen ook worden voorgelegd aan de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten of de bevoegde rechter in Amsterdam.

Op de dienstverlening door ons kantoor is de Advocatenwet van toepassing.  Ook de Verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de gedragsregels van de Orde zijn op ons van toepassing. U kunt deze vinden op http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp

Mr RHJ Koopmans is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Nationale Nederlanden onder nummer 93-261044696-04.  De polis dekt binnen de Europese Economische Ruimte verleende diensten tot een bedrag van EUR 500.000 per gebeurtenis.

Op dit moment is uitsluitend mr R.H.J. Koopmans als advocaat verbonden aan Advocatenkantoor RHJ Koopmans.  Mr R.H.J. Koopmans adviseert, concipieert en procedeert.

Mr Antoine van Grinsven, notaris bij Dierckxsens, van Grinsven en Franken notarissen te Kaatsheuvel en mr Winnibald Moojen van Moderne Meester Advocatuur te Utrecht vormen samen met mr R.H.J. Koopmans het bestuur van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor RHJ Koopmans.